Księgarnia > Controlling

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy

Autor: David Hawley, Raina Hawley
Format: Książka
Cena: 57.00 zł

Lean w biurze i usługach

Autor: Locher Drew
Format: Książka
Cena: 42.77 zł (-7.13%)

Podatki 2013 część 3 z płytą CD

Autor:
Format: Książka
Cena: 15.35 zł (-4.55%)

Modelowanie ewaluacji projektów europejskich

Autor: Grzeszczyk Tadeusz A.
Format: Książka
Cena: 67.72 zł (-11.28%)

Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa

Autor: Bragg Steven M.
Format: Książka
Cena: 71.15 zł (-11.85%)

Poradnik kontrolowanego przedsiębiorcy

Autor: Świeca Jacek
Format: Książka
Cena: 26.92 zł (-7.98%)

Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody zasady

Autor: Matschke Manfred Jurgen, Brosel Gerrit
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Dylematy wyceny przedsiębiorstwa

Autor:
Format: Książka
Cena: 77.06 zł (-12.84%)

Rachunkowość budżetowa

Autor: Kaczurak-Kozak Monika, Winiarska Kazimiera
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Lean accounting. integralny element lean management

Autor: Sobańska Irena
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Autor: Marciniak Jarosław
Format: Książka
Cena: 54.00 zł (-9.00%)

Rachunkowość finansowa i podatkowa

Autor:
Format: Książka
Cena: 74.59 zł (-14.41%)

Finanse z arkuszem kalkulacyjnym

Autor: Cegłowski Bartłomiej, Podgórski Błażej
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Rachunkowość przedsiębiorstw

Autor:
Format: Książka
Cena: 51.30 zł (-13.60%)

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie

Autor: Gabrusewicz Wiktor
Format: Książka
Cena: 51.30 zł (-13.60%)

Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych

Autor: Martyniuk Teresa
Format: Książka
Cena: 51.30 zł (-13.60%)

Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory

Autor: Prasołek Łukasz
Format: Książka
Cena: 102.00 zł (-17.00%)

Podatki 2014

Autor:
Format: Książka
Cena: 76.28 zł (-12.72%)

Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy

Autor: Startek Katarzyna, Winiarska Kazimiera
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Rachunkowość finansowa

Autor: Turyna Jan
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja

Autor:
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF. RFK901

Autor: Szaruga Katarzyna, Seredyński Roman
Format: Książka
Cena: 275.50 zł (-29.00%)

Instrukcja inwentaryzacyjna z dokumentacją

Autor: Małkowska Danuta
Format: Książka
Cena: 104.50 zł (-11.00%)

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Autor: Gołębiowski Grzegorz, Grycuk Adrian, Tłaczała Agnieszka, Wiśniewski Piotr
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Vademecum Podatnika 2014 VAT w gminach 2014

Autor: Rogala Elżbieta
Format: Książka
Cena: 68.56 zł (-11.43%)

Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Autor: Kuchmacz Jerzy
Format: Książka
Cena: 48.86 zł (-8.14%)

Finanse międzynarodowe Zbiór zadań

Autor: Kowalik Paweł, Pietrzak Agnieszka
Format: Książka
Cena: 32.68 zł (-6.32%)

Zasady rachunkowości zarządczej

Autor: Piosik Andrzej
Format: Książka
Cena: 57.82 zł (-11.18%)

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Autor: Szczepankowski Piotr
Format: Książka
Cena: 57.82 zł (-11.18%)

Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych

Autor: Sierpińska Maria, Jachna Tomasz
Format: Książka
Cena: 49.45 zł (-9.55%)

Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne

Autor:
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF

Autor:
Format: Książka
Cena: 57.82 zł (-11.18%)

Podstawy rachunkowości Zbiór zadań

Autor:
Format: Książka
Cena: 32.68 zł (-6.32%)

Rachunkowość finansowa i podatkowa

Autor:
Format: Książka
Cena: 75.20 zł (-8.80%)

Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej

Autor: Radosiński Edward
Format: Książka
Cena: 66.25 zł (-7.75%)

Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF

Autor:
Format: Książka
Cena: 62.02 zł (-11.98%)

Finanse osobiste

Autor:
Format: Książka
Cena: 49.45 zł (-9.55%)

Finanse

Autor: Zodie Zvi, Merton Robert C.
Format: Książka
Cena: 43.40 zł (-11.50%)

Podstawy rachunkowości

Autor:
Format: Książka
Cena: 47.35 zł (-12.55%)

Strategiczna rachunkowość zarządcza

Autor:
Format: Książka
Cena: 39.44 zł (-21.46%)

Zaawansowana rachunkowość finansowa

Autor: Martyniuk Teresa, Małkowska Danuta
Format: Książka
Cena: 58.42 zł (-15.48%)

Controlling w działalności przedsiębiorstwa

Autor: Nowak Edward
Format: Książka
Cena: 53.68 zł (-14.22%)

Bilans

Autor: Gos Waldemar
Format: Książka
Cena: 43.40 zł (-11.50%)

Rachunkowość małych przedsiębiorstw

Autor: Kiziukiewicz Teresa, Sawicki Kazimierz
Format: Książka
Cena: 47.35 zł (-12.55%)

Rachunek zysków i strat

Autor: Kondratowicz- Garbarska Irena
Format: Książka
Cena: 47.35 zł (-12.55%)

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Autor: Jerzemowska Magdalena
Format: Książka
Cena: 59.91 zł (-9.99%)

Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach

Autor: Martyniuk Teresa
Format: Książka
Cena: 47.35 zł (-12.55%)

Finanse i rachunkowość

Autor: Dyduch Alina, Sierpińska Maria, Wilimowska Zofia
Format: Książka
Cena: 51.30 zł (-13.60%)

Rachunkowość zarządcza

Autor:
Format: Książka
Cena: 47.35 zł (-12.55%)

Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych

Autor: Kiziukiewicz Teresa
Format: Książka
Cena: 51.30 zł (-13.60%)

Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Autor: Janczyk-Strzała Elżbieta
Format: Książka
Cena: 38.74 zł (-10.26%)

Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie

Autor: Nowak Edward
Format: Książka
Cena: 37.94 zł (-10.06%)

Ocena efektywności inwestycji

Autor: Pastusiak Radosław
Format: Książka
Cena: 34.78 zł (-9.22%)

Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie

Autor: Owidia-Surmacz Anna, Brojak-Trzaskowska Małgorzata, Porada-Rochoń Małgorzata
Format: Książka
Cena: 38.74 zł (-10.26%)

Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty

Autor: Klinowski Marcin
Format: Książka
Cena: 40.31 zł (-10.69%)

Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości

Autor: Cieciura Małgorzata
Format: Książka
Cena: 41.10 zł (-10.90%)

Modelowanie ryzyka inwestycyjnego

Autor: Krawczyk Tomasz
Format: Książka
Cena: 39.52 zł (-10.48%)

Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach

Autor: Ciołek Maciej
Format: Książka
Cena: 34.78 zł (-9.22%)

Rachunkowość zarządcza klucz do sukcesu

Autor: Szczypa Piotr
Format: Książka
Cena: 38.74 zł (-10.26%)

Zasady rachunkowości

Autor: Szczypa Piotr
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-5.66%)

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Autor: Lachmirowicz Marek
Format: Książka
Cena: 34.78 zł (-9.22%)

Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw

Autor: Nawrocki Tomasz
Format: Książka
Cena: 46.64 zł (-12.36%)

Wycena małego przedsiębiorstwa

Autor: Kuczowic Jacek
Format: Książka
Cena: 34.78 zł (-9.22%)

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw

Autor: Grabowska Magdalena
Format: Książka
Cena: 38.74 zł (-10.26%)

Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw

Autor: Jaworski Jacek
Format: Książka
Cena: 31.54 zł (-8.36%)

Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych

Autor: Figura Piotr
Format: Książka
Cena: 37.94 zł (-10.06%)

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

Autor:
Format: Książka
Cena: 33.20 zł (-8.80%)

Finanse i rachunkowość budżetowa

Autor:
Format: Książka
Cena: 30.04 zł (-7.96%)

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Autor: Kotowska Beata, Uziębło Aldona, Wyszkowska-Kaniewska Olga
Format: Książka
Cena: 35.57 zł (-9.43%)

Finanse przedsiębiorstw

Autor: Kotowska Beata, Sitko Jacek, Uziębło Aldona
Format: Książka
Cena: 41.90 zł (-11.10%)

Controlling dla menedżerów

Autor:
Format: Książka
Cena: 52.17 zł (-13.83%)

Kontrola przedsiębiorcy

Autor:
Format: Książka
Cena: 77.46 zł (-20.54%)

Pomiar i ocena płynności finansowej

Autor: Tokarski Andrzej, Tokarski Maciej, Mosionek-Schweda Magdalena
Format: Książka
Cena: 36.36 zł (-9.64%)

Poradnik kontrolowanego przedsiębiorcy

Autor: Świeca Jacek
Format: Książka
Cena: 21.34 zł (-3.56%)

Analiza sprawozdań finansowych tom 1 Zrozumieć sprawozdanie polskie MSSF US GAAP

Autor: Ambroziak Michał
Format: Książka
Cena: 37.71 zł (-6.29%)

Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych

Autor: Nosowski Adam
Format: Książka
Cena: 32.57 zł (-12.43%)

Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw

Autor: Kędzior Marcin
Format: Książka
Cena: 37.71 zł (-6.29%)

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Autor: Proniewski Marek, Tarasiuk Wojciech
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Zaawansowana rachunkowość finansowa

Autor:
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

Prawo finansowe

Autor:
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

VAT Komentarz

Autor: Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard
Format: Książka
Cena: 224.57 zł (-37.43%)

Podatki 2014 Meritum

Autor: Kaźmierski Aleksander
Format: Książka
Cena: 196.29 zł (-32.71%)

Nowoczesny audyt wewnętrzny

Autor: Moeller Robert
Format: Książka
Cena: 187.71 zł (-31.29%)

Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw

Autor: Chojnacka Ewa, Kołosowska Bożena, Tokarski Andrzej, Tokarski Maciej
Format: Książka
Cena: 42.00 zł (-7.00%)

Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych

Autor: Popławski Mariusz
Format: Książka
Cena: 84.86 zł (-14.14%)

Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka

Autor: Wiktor Gabrusewicz
Format: Książka
Cena: 51.30 zł (-13.60%)

Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie

Autor: Nesterak Janusz
Format: Książka
Cena: 59.14 zł (-9.86%)

Analiza sprawozdań finansowych

Autor: Nowak Edward
Format: Książka
Cena: 51.30 zł (-13.60%)

Controlling. Koncepcja, zastosowania, wdrożenie

Autor: Goliszewski Jacek
Format: Książka
Cena: 76.28 zł (-12.72%)

Controlling strategiczny

Autor: Wnuk-Pel Tomasz
Format: Książka
Cena: 69.50 zł (-19.50%)

Controlling operacyjny

Autor: Wnuk-Pel Tomasz
Format: Książka
Cena: 69.50 zł (-19.50%)

Controlling w instytucjach kultury

Autor: Wnuczak Paweł
Format: Książka
Cena: 38.02 zł (-11.88%)

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowego

Autor: Kuśnierz Lucyna
Format: Książka
Cena: 102.00 zł (-17.00%)

CASH FLOW Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych

Autor: praca zbiorowa
Format: Książka
Cena: 50.57 zł (-8.43%)

Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej

Autor: Maciej Frendzel
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji

Autor: Ewa Walińska, Bogusława Bek-Gaik, Jacek Gad
Format: Książka
Cena: 34.20 zł (-5.70%)

Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Autor: Józef Pfaff, Marzena Strojek-Filus
Format: Książka
Cena: 66.21 zł (-12.79%)

Controlling procesów. Jak wdrożyć?

Autor: Magdalena Chomuszko
Format: Książka
Cena: 41.07 zł (-7.93%)

The role and functions of controllers in organization management

Autor: Marta Kawczyńska, Tomasz Wnuk-Pel
Format: Książka
Cena: 39.34 zł (-6.56%)

Controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Autor: Maria Sierpińska
Format: Książka
Cena: 49.45 zł (-9.55%)

Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych

Autor: Jan Michalak
Format: Książka
Cena: 38.48 zł (-6.42%)

ABC Excel 2010 PL

Autor: Witold Wrotek
Format: Książka
Cena: 29.00 zł

Controlling w przykładach. Poradnik praktyka

Autor: Wojciech Próchnicki
Format: Książka
Cena: 37.00 zł

Controlling - wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem

Autor: Edyta Duda-Piechaczek
Format: Książka
Cena: 34.00 zł

Customer Experience Management. Moc pozytywnych doświadczeń na ścieżce Twojego klienta

Autor: Katarzyna Wojciechowska
Format: Książka
Cena: 44.85 zł (-24.15%)

Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny

Autor: Jarosław Holwek, Jerzy Gut, Wojciech Haman
Format: Książka
Cena: 249.00 zł

Kontroling dla menedżerów

Autor: Bolesław Rafał Kuc
Format: Książka
Cena: 51.35 zł (-27.65%)

Księgowość dla nieksięgowych. Wydanie VI

Autor: Graham Mott
Format: Książka
Cena: 67.00 zł

Mapy drogowe produktu - nowe podejście. Wyznaczanie kierunków rozwoju w czasach niepewności

Autor: C. Todd Lombardo, Bruce McCarthy, Evan Ryan, Michael Connors
Format: Książka
Cena: 43.55 zł (-23.45%)

Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym

Autor: Maciej Skudlik
Format: Książka
Cena: 25.93 zł (-13.97%)

Wikipedia

Autor:
Format: Książka
Cena: 39.00 zł

Windykacja. Tom I, II i III

Autor: Anna Osman, Jarosław Holwek, Przemysław Jankowski
Format: Książka
Cena: 198.00 zł

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy

Autor: David Hawley, Raina Hawley
Format: Ebook
Cena: 28.50 zł (-28.50%)

ABC Excel 2010 PL

Autor: Witold Wrotek
Format: Ebook
Cena: 14.50 zł (-14.50%)

Controlling w przykładach. Poradnik praktyka

Autor: Wojciech Próchnicki
Format: Ebook
Cena: 18.50 zł (-18.50%)

Customer Experience Management. Moc pozytywnych doświadczeń na ścieżce Twojego klienta

Autor: Katarzyna Wojciechowska
Format: Ebook
Cena: 34.50 zł (-34.50%)

Roczne sprawozdanie merytoryczne OPP

Autor: Sławomir Liżewski
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Controlling procesów. Jak wdrożyć?

Autor: Magdalena Chomuszko
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie marzec 2016 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie kwiecień 2016 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie marzec 2016 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie kwiecień 2016 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie maj 2016 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie czerwiec 2016 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 46.86 zł

Jednolity plik kontrolny - NGO mają też okresy dostosowawcze

Autor: Bogdan Świąder
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Jednolity Plik Kontrolny w firmie + szkolenie video

Autor: praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 75.98 zł

Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy

Autor: Anna Szychta, Justyna Dobroszek, Przemysław Kabalski
Format: Ebook
Cena: 13.86 zł (-3.59%)

Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny

Autor: Agnieszka Herdan, Joanna Krasodomska, Magdalena M. Stuss (red.)
Format: Ebook
Cena: 28.12 zł (-3.24%)

Organizacja inwentaryzacji w szkole - jak uniknąć błędów

Autor: Barbara Jarosz
Format: Ebook
Cena: 16.99 zł

Sprawdź, jak rozliczyć ulepszenie środka trwałego

Autor: Marcin Wielkopolanin, Ewa Ostapowicz
Format: Ebook
Cena: 20.90 zł

Sprawdź, kiedy możesz anulować fakturę

Autor: Bogdan Świąder
Format: Ebook
Cena: 16.99 zł

Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa

Autor: Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg
Format: Ebook
Cena: 17.46 zł (-4.99%)

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 5/2016

Autor: A. Fudali
Format: Ebook
Cena: 7.00 zł

Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola z złożonym świecie

Autor: Agata Adamska, Czesław Mesjasz, Piotr Urbanek
Format: Ebook
Cena: 17.91 zł (-4.54%)

Rachunkowość grup kapitałowych

Autor: Marzena Remlein
Format: Ebook
Cena: 49.00 zł

Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji

Autor: Ewa Walińska, Bogusława Bek-Gaik, Jacek Gad
Format: Ebook
Cena: 16.56 zł (-3.39%)

The role and functions of controllers in organization management

Autor: Marta Kawczyńska, Tomasz Wnuk-Pel
Format: Ebook
Cena: 17.86 zł (-5.09%)

Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej

Autor: Maciej Frendzel
Format: Ebook
Cena: 17.76 zł (-4.69%)

Najczęstsze błędy popełniane w czasie inwentaryzacji

Autor: dr Katarzyna Trzpioła
Format: Ebook
Cena: 16.66 zł (-4.24%)

Środki trwałe - Poznaj nowe przepisy

Autor: dr Katarzyna Trzpioła
Format: Ebook
Cena: 31.40 zł

Controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Autor: Maria Sierpińska
Format: Ebook
Cena: 59.00 zł

Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych

Autor: Jan Michalak
Format: Ebook
Cena: 17.91 zł (-4.54%)

Bank Spółdzielczy nr 2/585, listopad 2016

Autor: Janusz Orłowski, Roman Szewczyk, Piotr Górski, Eugeniusz Gostomski
Format: Ebook
Cena: 15.00 zł

Bank Spółdzielczy nr 1/586, październik-grudzień 2017

Autor: Janusz Orłowski, Roman Szewczyk, Piotr Górski, Eugeniusz Gostomski
Format: Ebook
Cena: 15.00 zł

Bank Spółdzielczy nr 1/584, czerwiec 2016

Autor: Janusz Orłowski, Roman Szewczyk, Piotr Górski, Eugeniusz Gostomski
Format: Ebook
Cena: 15.00 zł

Kontroling finansowy w Excelu

Autor: Wojciech Próchnicki
Format: Ebook
Cena: 67.44 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie kwiecień 2014 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 62.34 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie maj 2014 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 62.34 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie czerwiec 2014 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 62.34 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie lipiec 2014 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 62.34 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie sierpień 2014 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 62.34 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie wrzesień 2014 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 62.34 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie październik 2014 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 62.34 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie październik 2014 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 62.34 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie listopad 2014 r

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 62.33 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie grudzień 2014 r

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 62.33 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie grudzień 2014 r

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 62.33 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie listopad 2014 r

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 62.33 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie styczeń 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 62.33 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie styczeń 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 62.33 zł

Vademecum umów i pism dla biur rachunkowych

Autor: praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 72.75 zł

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015

Autor: Katarzyna Trzpioła
Format: Ebook
Cena: 59.25 zł

6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF

Autor: Marcin Krupa
Format: Ebook
Cena: 66.75 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie luty 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 47.85 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie marzec 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie kwiecień 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie maj 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie czerwiec 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie lipiec 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie luty 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie marzec 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie kwiecień 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie maj 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie czerwiec 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 37.60 zł (-10.60%)

Finanse sektora publicznego, wydanie lipiec 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie wrzesień 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie październik 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie listopad 2015 r

Autor: Praca zbiorowa
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Coaching biznesowy

Autor: Carol Wilson
Format: Ebook
Cena: 39.90 zł

Six Sigma

Autor: George Eckes
Format: Ebook
Cena: 41.13 zł (-10.67%)

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie grudzień 2015 r

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie styczeń 2016 r

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie styczeń-luty 2016 r

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie sierpień 2015 r

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie wrzesień 2015 r

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie październik 2015 r

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie listopad 2015 r

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie grudzień 2015 r

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Finanse sektora publicznego, wydanie grudzień-styczeń 2015 r

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 37.60 zł (-10.60%)

Aktualności rachunkowości budżetowej, wydanie luty 2016 r

Autor: Opracowanie zbiorowe
Format: Ebook
Cena: 48.20 zł

Koszty w firmie - minimalizacja ryzyka zawodowego

Autor: Krzysztof Goldman
Format: Ebook
Cena: 41.90 zł

Kontroling dla menedżerów

Autor: Bolesław Rafał Kuc
Format: Ebook
Cena: 39.50 zł (-39.50%)

Mapy drogowe produktu - nowe podejście. Wyznaczanie kierunków rozwoju w czasach niepewności

Autor: C. Todd Lombardo, Bruce McCarthy, Evan Ryan, Michael Connors
Format: Ebook
Cena: 33.50 zł (-33.50%)

Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym

Autor: Maciej Skudlik
Format: Ebook
Cena: 19.95 zł (-19.95%)

Powrót do strony głównej księgarni